Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Jemaah Profesor UniMAP:

  • Mengemudi program ilmuwan untuk warga UniMAP dan masyarakat
  • Memupuk budaya lestari di kalangan warga UniMAP
  • Mendidik warga UniMAP ke arah minda kelas pertama

Jemaah Profesor UniMAP
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP),
Tingkat 10 , Bangunan KWSP,
01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA.
Tel: 04-9797949
Fax : 04-9797948
Emel: pa_mprof@unimap.edu.my

Best viewed with Mozilla Firefox and Google Chrome, 1280 x 800 resolution