Misi dan Visi

Misi 

Mengembleng tenaga kepakaran akademik dan saintifik untuk membitarai pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Visi 

Pencetus pemikiran strategik mendahului zaman.

Jemaah Profesor UniMAP
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP),
Tingkat 10 , Bangunan KWSP,
01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA.
Tel: 04-9797949
Fax : 04-9797948
Emel: pa_mprof@unimap.edu.my

Best viewed with Mozilla Firefox and Google Chrome, 1280 x 800 resolution