Struktur Kluster

Struktur Kluster Jemaah Profesor UniMAP

1- Kejuruteraan Teknologi & Alam Bina

2- Pertanian & Makanan

3- Ekonomi & Pengurusan

4- Sejarah, Warisan & Sosio Budaya

5- Pendidikan & Pembangunan Modal Insan

6- Teknologi Maklumat & Komunikasi

7- Sains & Matematik

8- Sumber Asli & Alam Sekitar

Jemaah Profesor UniMAP
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP),
Tingkat 10 , Bangunan KWSP,
01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA.
Tel: 04-9797949
Fax : 04-9797948
Emel: pa_mprof@unimap.edu.my

Best viewed with Mozilla Firefox and Google Chrome, 1280 x 800 resolution