Soalan Lazim

 • Latarbelakang Jemaah Profesor

  Majlis Profesor UniMAP telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan merupakan satu badan khas yang wajib ditubuhkan di setiap universiti di Malaysia. Buat masa ini jumlah ahli Majlis Profesor Universiti UniMAP adalah sekitar 30 orang.

  Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali Ke-126 (Bil. 10/2018) telah meluluskan penjenamaan semula Majlis Profesor UniMAP kepada nama baharu iaitu Jemaah Profesor UniMAP berkuatkuasa 1 November 2018.

 • Peranan dan Tugas Jemaah Profesor

  LATAR BELAKANG
  Majlis Profesor UniMAP telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan merupakan satu badan khas yang wajib ditubuhkan di setiap universiti di Malaysia. Buat masa ini jumlah ahli Majlis Profesor Universiti UniMAP adalah sekitar 30 orang.

  Peranan Majlis Profesor UniMAP adalah seperti berikut :

  - Menjadi penasihat dan pakar rujuk kepada perancangan, pengurusan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan dan penambahbaikan kualiti bagi proses akademik, penyelidikan dan pentadbiran Universiti. 
  - Menjadi penghubung antara pengurusan tertinggi, pengurusan pertengahan dan pentadbir dalam penyelarasan aktiviti Profesor UniMAP . 
  - Menjadi ”think tank” kepada Naib Canselor dan pengurusan tertinggi UniMAP. 
  - Menjadi pusat rujukan dan penasihatan dalam isu dan permasalahan Universiti. 
  - Menjadi penilai ’tesis terbaik’ pengajian pasca siswazah.
  - Menyediakan ekosistem yang membantu memartabatkan ilmu serta melahirkan bantuan barisan pemikir yang berkaliber.

  Di samping menjalankan tugas-tugas di atas, Pejabat ini juga berperanan menjalankan kerja –kerja berkaitan Kampus Lestari sebagaimana harapan dan hasrat Universiti yang ingin melihat Universiti ini menjadi sebuah Universiti yang memartabatkan kehidupan lestari untuk seluruh warganya.

  Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali Ke-126 (Bil. 10/2018) telah meluluskan penjenamaan semula Majlis Profesor UniMAP kepada nama baharu iaitu Jemaah Profesor UniMAP berkuatkuasa 1 November 2018.

 • Alamat Surat menyurat dan Nombor untuk Dihubungi

  Jemaah Profesor UniMAP
  Universiti Malaysia Perlis (UniMAP),
  Tingkat 10 , Bangunan KWSP,
  01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA.
  Tel: 04-9797949
  Fax : 04-9797948
  Emel: pa_mprof@unimap.edu.my

Jemaah Profesor UniMAP
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP),
Tingkat 10 , Bangunan KWSP,
01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA.
Tel: 04-9797949
Fax : 04-9797948
Emel: pa_mprof@unimap.edu.my

Best viewed with Mozilla Firefox and Google Chrome, 1280 x 800 resolution