Direktori Staf Jemaah Profesor UniMAP

Profesor Dato' Dr Ali Yeon Md Shakaff

Profesor Dato' Dr Ali Yeon Md Shakaff

Pengerusi

Tel: 04 979 7949
Faks: 04 979 7948
Emel: aliyeon@unimap.edu.my


Datin Profesor Dr. Zuraidah Mohd Zain

Datin Profesor Dr. Zuraidah Mohd Zain

Timbalan Pengerusi

Tel: 04 979 7949
Faks: 04 979 7948
Emel: zuraidah@unimap.edu.my


Puan Hanimah Karjoo

Puan Hanimah Karjoo

Pegawai Tadbir

Tel: 04 979 7947
Faks: 04 979 7948
Emel: hanimah@unimap.edu.my


Puan Khusna Hawari Ab Jamil

Puan Khusna Hawari Ab Jamil

Setiausaha Pejabat

Tel: 04 979 7949
Faks: 04 979 7948
Emel: hawari@unimap.edu.my

Jemaah Profesor UniMAP
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP),
Tingkat 10 , Bangunan KWSP,
01000 Kangar, Perlis, MALAYSIA.
Tel: 04-9797949
Fax : 04-9797948
Emel: pa_mprof@unimap.edu.my